Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   Domov    Kazalo    Kontakt    English      
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev

Uredi vsebino
 
Uredi vsebino
Uredi vsebino
 

Splošni pogoji poslovanja

Uredi vsebino

DOLOČILA IN POGOJI POSLOVANJA  
  
UVODNO

Ta določila in pogoji so sestavni del ponudbe Time Out in veljajo za vse storitve iz ponudbe.

Izvajalec je Time Out (Zeleno pleme, Bevke 14, 1358 Log pri Brezovici).

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki je z naročilnico, mailom ali drugače potrdila veljavno ponudbo Time Out.
 
V kolikor med izvajalcem (TIME OUT) in naročnikom ni podpisana posebna pogodba o sodelovanju, veljajo splošna določila in pogoji poslovanja, pripeti k ponudbi, in stopijo v veljavo s potrditvijo veljavne ponudbe.

ORGANIZACIJA DOGODKOV

Izvajalec se zavezuje, da bo sam ali z zanesljivimi poslovnimi partnerji korektno izvedel vse storitve navedene in potrjene v veljavni ponudbi. Izvajalec si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe storitev v primeru izrednih okoliščin, ki se jim ni mogoče izogniti ali jih preprečiti in bi za izvajalca predstavljale upravičen razlog, da storitev ne ponudi, če bi le-te obstajale v času izdaje in podpisa ponudbe.

Izvajalec ne prevzema odgovornosti za spremembe programa med samim potekom na željo naročnika ali zaradi višje sile, obvezuje pa se, da bo poskušal spremeniti in prilagoditi program v skladu z obstoječimi možnostmi.

POSREDOVANJE STORITEV

Za posredovanje storitev drugih ponudnikov (rezervacije prevozov, najem prizorišč, gostinska ponudba, hotelske storitve, druge stortive) zaračunavamo 10% pribitek na neto cene končnih ponudnikov.

V primeru, da TIME OUT posreduje pri najemu lokacije ali storitve se naročnik zavezuje, da udeleženci ne bodo povzročili nikakršne škode na lokaciji, vozilu ali inventarju ter bodo prostor zapustili v enakem stanju, kot je bil ob njegovem prihodu.

NEZGODNO ZAVAROVANJE

V kolikor se naročnik odloči za skupinsko nezgodno zavarovanje udeležencev, je dolžan najmanj 24 ur pred dogodkom izvajalcu posredovati poimenski seznam vseh udeležencev (ime in priimek).

OBRAČUN STORITEV

Obračun storitev se izvede po veljavni ponudbi, ki je bila potrjena s strani naročnika. Naročnik je dolžan najmanj 48 ur pred dogodkom sporočiti vsakršno spremembo o številu udeležencev, ki odstopa od potrjene ponudbe in dokončno sporočiti število udeležencev.

V primeru, da na dogodku sodeluje manjše število udeležencev, kot je bilo navedeno v potrjeni ponudbi, se vseeno obračuna znesek s potrjene ponudbe, naročnik pa ni upravičen do povračila stroškov, ki izhajajo iz razlike v številu dejanskih udeležencev, razen če se z izvajalcem v naprej ne dogovorita drugače. V primeru, da je udeležencev več, kot je bilo dogovorjeno v prvotni ponudbi, pa izvajalec lahko zaračuna dodatne stroške in ne odgovarja za kakovost storitev iz originalne pogodbe.

Za vse dogodke se dodatno obračuna kilometrina po uradni tarifi, od sedeža podjetja do izbrane lokacije dogodka.

ROK PLAČILA

Naročnik se obvezuje, da bo ob potrditvi rezervacije vplačal 40% avans celotnega zneska ponudbe, preostalih 60% pa najmanj 3 dni pred datumom dogodka.

ROKI ODPOVEDI

V primeru odpovedi s strani naročnika zaradi slabega vremena ali druge višje sile, na katero naročnik ni mogel vplivati:

   - Najmanj 5 dni pred datumom dogodka, Time Out povrne celoten znesek predplačila, zmanjšan za vse morebitne že nastale stroške (rezervacija lokacije…)

   - Najmanj 3 dni pred datumom dogodka, se povrne 50% predplačila.

  - Manj kot 3 dni pred datumom dogodka, Time Out ni dolžan povrniti vplačanega predplačila.

V primeru odpovedi s strani naročnika iz drugih razlogov:

Time Out ni dolžan povrniti vplačanega predplačila.

V primeru odpovedi s strani Time Out, se naročniku povrne celoten vplačani znesek, naročnik pa ni upravičen do dodatnega nadomestila zaradi odpovedi.

VAROVANJE OSEBNIH IN POSLOVNIH PODATKOV

Time Out, kot organizator dogodka, se obvezuje, da bo osebne podatke posameznikov in poslovne skrivnosti naročnika, zbiral na varen način in samo za namene potrjenega dogodka v organizaciji naročnika. Zbrane podatke bo uničil takoj, ko bo dogodek zaključen.

Naročnik izvajalcu dovoljuje interno uporabo slikovnega in video materiala s  pogodbenega dogodka, izvajalec pa jih lahko samo z dovoljenjem naročnika nadalje uporablja tudi za promocijo in oglaševanje.

Uredi vsebino
Uredi vsebino
Uredi vsebino
Uredi vsebino
Uredi vsebino
Uredi vsebino
Uredi vsebino
Uredi vsebino
Uredi vsebino
Uredi vsebino
Uredi nogo